Plenary Session

24 out of 24 senators signed the manifesto against the proposed People’s Initiative, potentially removing the check and balances enshrined in our Constitution.
Bilang inyong boses sa gobyerno, dapat paigtingin ang tungkulin ng Senado na pangalagaan ang pagkakapantay ng dalawang sangay ng Kongreso at panatilihin ang antas ng impluwensya nito sa pagrepresenta sa mga interes at karapatan ng publiko.
Patuloy nating patatatagin ang Konstitusyon para sa kalagayan at karapatan ng mamamayang Pilipino.