SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE LOREN LEGARDA ON GLOBAL BOILING

May 3, 2024

As the global temperature rises to unprecedented levels, it is imperative that we confront the stark reality of our changing climate. The recent report of Metro Manila hitting an all-time high record of 45°C heat index is not just a local anomaly; it is a glaring symptom of a planet in crisis. The warning signs have been evident for years, but now we are truly facing the era of “global boiling,” as aptly termed by the United Nations.
The urgency of […]

Read More

Mensahe ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa Araw ng Kagitingan

April 9, 2024

Sa ating paggunita sa Araw ng Kagitingan, buong puso tayong magbigay-pugay sa walang kapantay na katapangang ipinakita ng magigiting na Pilipinong lumaban sa Bataan walumpu’t dalawang taon na ang nakararaan.
Ang isang demokratiko at malayang bansa na mayroon tayo sa ngayon ay resulta ng dugo, pawis, at walang pag-aalinlangang sakripisyong kanilang inialay para maipagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop, mapanatiling para sa Pilipino ang bansang Pilipinas, at mabuo ang makatarungan at mapayapang lipunan.
Sa paglipas ng panahon, huwag sana nating ibaon […]

Read More

Mensahe ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa Araw ng Kagitingan

April 9, 2024

Sa ating paggunita sa Araw ng Kagitingan, buong puso tayong magbigay-pugay sa walang kapantay na katapangang ipinakita ng magigiting na Pilipinong lumaban sa Bataan walampu’t dalawang taon na ang nakararaan.
 
Ang isang demokratiko at malayang bansa na mayroon tayo sa ngayon ay resulta ng dugo, pawis, at walang pag-aalinlangang sakripisyong kanilang inialay para maipagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop, mapanatiling para sa Pilipino ang bansang Pilipinas, at mabuo ang makatarungan at mapayapang lipunan.
 
Sa paglipas ng panahon, huwag sana nating ibaon […]

Read More

Mensahe ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa Araw ng Kagitingan

April 9, 2024

Sa ating paggunita sa Araw ng Kagitingan, buong puso tayong magbigay-pugay sa walang kapantay na katapangang ipinakita ng magigiting na Pilipinong lumaban sa Bataan walampu’t dalawang taon na ang nakararaan.
Ang isang demokratiko at malayang bansa na mayroon tayo sa ngayon ay resulta ng dugo, pawis, at walang pag-aalinlangang sakrispisyong kanilang inialay para maipagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop, mapanatiling para sa Pilipino ang bansang Pilipinas, at mabuo ang makatarungan at mapayapang lipunan.
Sa paglipas ng panahon, huwag sana nating ibaon […]

Read More

Statement on the 5th Anniversary of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM)

January 24, 2024

SENATE PRESIDENT PRO TEMPORE LOREN LEGARDA’S STATEMENT ON THE 5TH ANNIVERSARY OF THE BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM)
24 January 2024
We extend our warm felicitations to the Bangsamoro people on the observance of the five-year anniversary of the Bangsamoro government
The road towards the passage of a Bangsamoro Organic law has been long, and in fact, this conflict has been called the longest.
I know the scars of conflict to be harshest as I have been a security partner ever […]

Read More