‘Pinyapel Special Setting’ Exhibit

What a better way to celebrate Zero Waste Month this January!
Today, we opened the Pinyapel Pulp exhibit at the Senate in partnership with the Design Center of the Philippines (DCP). Made of discarded pineapple leaves, the Pinyapel is seen as an alternative to single-use plastics. The exhibit features a total of 85 artisanal and industrial products.
Let us all support Filipino ingenuity that not only raises the bar for the design and value of Philippine products but also makes a meaningful contribution to a greener future. Visit the Pinyapel Exhibit at the Senate today until January 25, 2024!

Napakagandang paraan para ipagdiwang ang Zero Waste Month ngayong Enero!
Ngayong araw, binuksan natin ang Pinyapel Pulp exhibit sa Senado katuwang ang Design Center of the Philippines (DCP). Gawa sa mga dahon ng pinya, ang Pinyapel ay nakikita bilang alternatibo sa single-use plastics. Ang eksibit ay nagtatampok ng kabuuang 85 artisanal at industrial products.
Suportahan natin ang gawang Filipino na hindi lamang nagtataas ng antas ng disenyo at halaga ng mga produkto ng Pilipinas ngunit nagbibigay din ng makabuluhang kontribusyon sa isang mas luntiang kinabukasan. Bisitahin ang Pinyapel Exhibit sa Senado ngayong araw hanggang Enero 25, 2024!