Lingkod Loren sa Potrero Elementary School sa Brgy. Potrero, Malabon City

Ang #TeamLingkodLoren ay muling nagkaroon ng handog sa mga bata! Ang mga kindergarten students mula sa Potrero Elementary School sa Brgy. Potrero, Malabon City ay nakatanggap ng gatas na dagdag sa kanilang pang-araw-araw na nutrisyon.

Nakakataba ng puso na makita ang ningning sa mga mata ng mga estudyante. Nawa ay manatiling malusog at malakas ang pangangatawan ng ating mga kabataan na siyang pag-asa ng kinabukasan!