Lingkod Loren sa Laoag

Nagtungo ang #TeamLingkodLoren sa Ilocos Norte at Rizal para sa distribution ng DOLE Kabuhayan sa ating beneficiaries.
Toolkits para sa bread and pastry production ang naipamahagi sa 15 benepisyaryo mula sa Laoag, Ilocos Norte, at handicraft at perfume pangkabuhayan package naman ang natanggap ng 30 mga miyembro ng Bulig Livelihood Association mula sa Rodriguez, Rizal sa pamumuno ni Joel Lopez. Ang kanilang grupo ay nabuo noong panahon ng pandemya kung saan sila ay gumawa ng mga dried flowers at handicrafts.
Ang kanilang mga natanggap na pangkabuhayan packages ay magagamit nila bilang kasangkapan at materyales sa pagsisimula ng kanilang munting negosyo.
Sana’y mapalago ninyo ang mga kabuhayan packages na ito para sa inyo at inyong mga pamilya. ?