Lingkod Loren sa AMA Day Care Center ng Brgy. 14, Pasay City

Nakatataba ng puso na makita ang mga ngiti sa mga kabataan ng AMA Day Care Center ng Brgy. 14, Pasay City matapos nilang matanggap ang libreng gatas.

Ang Team Lingkod Loren ay nagpamigay ng mga gatas at chocolate drink sa day care students, at mga kape naman para sa mga guro at magulang. Nasa kabuuang 72 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng munting handog na ito.

Hangad namin na ito ay makadagdag sa nutrisyon ng ating mga kabataan upang sila ay masiglang makapasok sa paaralan araw-araw.