Ika-125 Anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas

Ang paggunita natin sa ika-125 Anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas ay isang paalala sa ating adhikain noon pa man na makamit ang kasarinlan at magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Ang ating paninindigan at pagkamakabayan ay sumasalamin sa mga pagsisikap na ginawa ng ating mga ninuno tulad ng aking lolo sa tuhod, si Ariston Gella, na miyembro ng Kongreso ng Malolos. Upang hindi mawalan ng saysay ang mga ito, lalo nating dapat ipakita, higit kailanman, ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bansa.
Maligayang Ika-125 Anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas!