Eksibit sa mga Nanganganib na Wika ng Pilipinas

Opisyal nating binuksan sa Senado ang Eksibit sa mga Nanganganib na Wika ng Pilipinas kasama ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Layunin nating mapanatili at buhayin ang mga nanganganib na wika kabilang ang Áyta Magbukún ng Bataan, Álta ng Aurora, at Árta ng Quirino. Isa lamang ito sa ating mga inisyatibo upang maipagpatuloy ang pagsasalin ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, tiwala akong magtatagumpay tayo sa pagpapalakas sa ating mga katutubong wika.
Ang eksibit ay maaaring bisitahin sa ikalawang palapag ng Senado mula ngayong araw hanggang ika-16 ng Nobyembre 2023.