Ceremonial Opening of the Pasig Bigyang Buhay Muli

Bilang pagsuporta sa mga programang nangangalaga sa kalikasan, ako ay nakibahagi sa paglulunsad ng Pasig River Urban Development Project na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Maros Jr. at Unang Ginang Louise Araneta-Marcos, ang visionary ng proyektong ito na naglalayong pagyabungin ang Ilog Pasig sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga lugar at komunidad na pumapaligid dito.
Lubos kong sinusuportahan ang mga ganitong proyekto na nagbibigay ng importansya sa ating kalikasan at nakatutulong sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mahalagang pangalagaan natin ang Ilog Pasig na naging bahagi na ng ating kasaysayan sa loob ng maraming dekada.
Maraming salamat kay Pangulong Marcos Jr. at Unang Ginang Louise Araneta-Marcos sa pag-imbita sa akin sa okasyong ito. Ipinaaabot ko ang aking pagbati para sa matagumpay na paglulunsad ng proyektong ito!