Ang Pagdinig sa Resolution of Both Houses (RBH) No. 6

Ipinagpatuloy natin ngayong araw sa Baguio City ang pagdinig sa Resolution of Both Houses (RBH) No. 6, na naglalayong amyendahan ang 1987 Consitution. Mahalaga sa atin na mapakinggan ang mga pananaw ng mga lokal na pamahalaan, iba’t ibang ahensya ng gobyerno, maging mga unibersidad at business sector tungkol sa Resolusyong ito.

Nais po natin ang isang bukas na diskusyon kasama ang mga posibleng maapektuhan ng pagbabagong maaaring gawin sa ating Konstitusyon. Bilang isa sa may akda ng RBH 6, layunin nating tiyakin na ang bubuuing desisyon ng Senado ay magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan, na atin pong pinaglilingkuran.