SENATOR LOREN LEGARDA’S CHRISTMAS AND NEW YEAR MESSAGE

December 23, 2022

As we celebrate this festive season, let us remember God’s unfailing love for us. Let’s express gratitude for the blessings we have received this year and reflect on the experiences that have made us wiser.

I pray for everyone’s good health, happiness, love, and peace of mind. Let us continue to serve our people with passion and purpose.

Wishing everyone a Merry Christmas and a blessed New Year!

___

Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, alalahanin natin ang lubos na pagmamahal ng Diyos. Magpasalamat tayo sa mga pagpapala na natanggap natin ngayong taon at magnilay-nilay sa mga karanasang nagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman at karunungan.

Hangad ko ang maayos na kalusugan, kasiyahan, at pagmamahal para sa lahat.

Ipagpatuloy natin ang tapat na pagsisilbi sa bayan.

Muli, Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon!