Pahayag ni Inday Loren Legarda sa Pagkapanalo bilang Congresswoman ng Antique

May 16, 2019

Maraming salamat po sa lahat ng aking mga kasimanwa na bumoto sa akin upang maging Representante ng Antique sa Kongreso.

Ang tagumpay na ito ay inaalay ko unang-una sa Poong Maykapal na nagbigay sa akin ng talino at lakas upang harapin ang hamon na ito; pangalawa, sa aking pamilya, lalo na ang aking mga ninuno na nagbigay ng inspirasyon sa akin na pagsilbihan ang aking mahal na probinsya; at higit sa lahat, ang aking mga kasimanwa na nagtitiwala sa akin.

Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin, ngunit para sa Antique at sa mga Antiqueño. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat na tayo po ay magka-isa. Tapos na po ang eleksyon kaya panahon na upang magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Isantabi na natin ang pulitika at pagtuunan ng pansin ang pagseserbisyo.

Gaya po ng aking ipinangako, ang aking prayoridad ay mabigyan ng kabuhayan ang lahat ng 590 barangay ng lalawigan upang ang lahat ng Antiqueño ay may pinagkukunan ng kita o karagdagang kita. Patuloy kong tutulungan ang ating mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bangka at gamit sa pangingisda at pagtatatag ng pasilidad sa pagproseso ng tuna; pati na rin sa ating mga magsasaka sa kabundukan sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang pinagkukunan ng tubig. Titiyakin ko na ang lahat ng mga barangay ay may tubig, na pangunahing pangangailangan, at makakamit natin ang zero open defecation status sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga tahanan ay may sarili nilang mga kubeta. Bukod sa pagtiyak na may pondo ang libreng edukasyon at karagdagang allowance sa mga estudyante, tutugunan din natin ang malnutrisyon sa ating kabataan. Patuloy nating pagagandahin ang serbisyo at mga pasilidad ng ating mga ospital at rural health units, bukod sa pagbibigay ng libreng medikal na tulong at mga gamot.

Ang lahat na ito ay ginagawa na natin at patuloy nating magagawa sa kooperasyon ng lahat. Tama na ang pulitika dahil kailangan natin magka-isa upang maramdaman ng bawat Antiqueño ang positibong pagbabago sa kanilang buhay.

Sama-sama natin itataguyod ang ating probinsiya. Panahon na ng pag-unlad, Antique! Maraming salamat!

Duro-duro gid nga salamat sa akun mga kasimanwa nga nagboto kanakun para mangin representante kang Antique sa Kongreso.

 

Ang dya nga kadarag-an akun ginahalad sa atun Mahal nga Makaako nga nagtugro kanakun kang kaaram, kag kabaskug nga atubangun ang dya nga panghangkat; ikarwa sa akun pamilya, ilabi run gid sa akun mga apoy nga nagtugro kanakun kang inspirasyon nga akun paga serbisyuhan ang pinalangga ko nga probinsiya; kag labaw sa tanan, sa akun nga mga kasimanwa nga nagsarig kanakun.

 

Ang dya nga kadarag-an bukot para kanakun, kundi para sa Antique kag kanatun tanan nga mga Antiqueño. Gani akun guid guinalauman nga tanan kita maghugpong. Tapos run ang eleksiyon tion  run dya para maghili-usa kag magbuliganay para sa ikamayad kang tanan. Ipa-iway ang politika kag tugruan ka igtalupangud ang tampad nga pagserbisyo.

 

Parehas ka akun ginpromesa, prayoridad ko nga matugruan kang parangabuhian ang 590 nga mga kabarangayan sa probinsiya para ang tanan nga mga Antiqueño may  bul-an kang dugang nga parangitan-an. Padayunon ko ang pagbulig sa atun mga mangingisda pinaagi sa pagtugro kananda ka mga baruto kag mga gamit sa pagpangisda kag pagtukod ka mga pasilidad sa pagproseso kang tuna; kalakip ang atun mga mangunguma sa kabukidan pinaagi sa pag pakid-an kang  guinabul-an kang tubig para sa taramnan. Seguraduhon ko nga ang tanan nga kabarangayan may tubig, nga amu ang nagapanguna nga kinahanglanun, kag malab-ot natun ang zero open defecation status paagi sa pagpaseguro nga ang tanan nga pamilya may kaugalingun nga mga kasilyas. Luwas sa pagpaseguro nga may nagakaigo nga pondo para sa libre nga edukasyon kag dugang nga alawans sa mga estudyante, kag tugruan igtalupangud ang malnutrisyon kang mga kabataan. Padayunon natun ang pagpanami kang serbisyo kag mga pasilidad sa atun mga ospital kag mga sentro, luwas sa pagtugro ka libre nga bulig medikal kag mga bulong.

 

Ang tanan nga dya atun run ginahimo kag atun  padayunon nga pagahimuon pinaagi sa kooperasyon kang tanan. Husto run ang politika kay kinahanglan run natun nga maghugpong para mabatyagan kang tagsa ka mga Antiqueño ang matuod-tuod nga pagbag-o sa andang kabuhi.

 

Iririmaw kita sa pagpasanyug kang atun probinsiya. Panahon run kang pag-uswag, Antique! Duro-duro gid nga salamat!