Loren pushes for maternal health on Mother’s Day

May 8, 2010

NP-NPC-LDP VICE PRESIDENTIAL BET SENATOR LOREN LEGARDA CELEBRATES MOTHER’S DAY WITH BARANGAY HEALTH WORKERS, URGING THEM TO CONTINUE PROVIDING FRONTLINE HEALTH SERVICES IN BARANGAYS, ESPECIALLY FOR MOTHERS, WOULD-BE MOTHERS AND CHILDREN.
“Binabati ko po ang lahat ng mga nanay, para sa atin po ang araw na ito. Tayo po ang gabay at tanglaw ng ating pamilya. Malaki po ang nakasalalay sa atin, ang kinabukasan at kapakanan ng ating mg anak,” Loren said.
“Ngunit ang nakakalungkot po, sa araw na ito ng mga ina, sampung mga Pilipina ang namamatay sa panganganak. Sa Pilipinas, karamihan ng mga ina ay totoong nakabaon ang kalahati ng katawan sa hukay kapag nanganganak, and this is because they lack access to proper maternal healthcare,” Loren said.
Loren encouraged women, especially mothers, to take care of themselves. “Hindi po masama ang magtira ng kaunting panahon para sa ating mga sarili, dahil para rin naman po ito sa ating mga anak ito, upang mas maalagaan natin sila. Kadalasan po kasi tayo, siyempe natural lang, na buhos talaga ang lahat ng pag-aalaga sa mga anak. Kaya po hinihikayat ko ang mga ina na magpa-check up, wag tiisin at isawalang bahala ang kung anumang karamdaman. Kailangan po tayo ng ating mga anak, kung kaya’t kailangan din po nating alagaan ang ating mga sarili.”
“That’s why there should be health centers in every barangay. And that’s why barangay health workers are important. Kasi kayo yung kinukunsulta ng mga ina, kung ano bang maiging kainin, at mga bitaminang dapat inumin, kung high-risk pregnancy ba ang pagbubuntis, kung kailangan na bang magpatingin sa doktor at iba pa. Binabati ko kayo sa inyong propesyon, at sana’y patuloy nyong itaguyod ang kalusugan ng ating mga ina at ng sambayanan,” said Loren.
“Nagpapasalamat rin po ako sa mga barangay health workers at mga volunteers na patuloy na tumutulong upang magkaroon ng Lingkod Loren missions sa mga barangay. Alam nyo po, ang Lingkod Loren ay hindi lamang po tuwing eleksyon, kundi palagian. Matagal na po nating ginagawa ito, at nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy na sumusuporta sa ating adbokasiya,” said Loren.
Loren is an advocate of women’s rights, and has co-sponsored the Magna Carta for Women which affirms the role of women in nation building and ensures the substantive equality of women and men. It also promotes the empowerment of women, pursuing equal opportunities for women and men as well as ensuring their equal access to resources through institutional mechanisms and various benefits. The bill also condemns discrimination against women in all its forms.
She also brings Lingkod Loren, her advocacy fair, to barangays. It hosts an eye camp, job fair, free breast exam, climate change film-showing, and free hair cuts.