Legarda asserts support for Filipino cultural development

August 12, 2023

Senate President Pro Tempore Loren Legarda affirmed her commitment to enriching Filipino culture through legislative initiatives.

During her keynote speech at the opening of the Kislap-Diwa: 12 Pagtatagpo ng Gunita sa Pamanang Pambansa exhibit at the National Museum of Anthropology on Saturday, she asserted her support for putting up activities that will bring Filipino arts and culture to its citizens.

It coincides with the 136th anniversary of the National Museum.

“Bilang Tagapangulo ng Komite para sa Kultura at Sining ng Senado, patuloy kong susuportahan ang mga inisyatibang tulad nito upang lalo pang mapalalim ang kaalaman ng ating mga manunulat, artista, at iba pang mga manggagawang kultural tungkol sa ating mga kamanahang kultural at kasaysayan,” remarked Legarda.

“Ngayon ay panahon ng inyong sining na mangusap sa ating henerasyon. Ang mga hagod ng mga pintor at taludtod ng mga makata ay nagpapahayag ng kultura ng nakalipas sa isang paraang natatalos at nauunawan ng kasalukuyan. Pinapakita lamang nitong ang pagkakakilanlan ay napapaloob sa mayamang harayang taglay ng diwang Filipino,” she added.

Legarda, in partnership with the National Commission on Culture and the Arts (NCCA), hosted the Kislap-Diwa project involving a public exhibit from 12 artists and 12 poets on promoting awareness about ancient Philippine heritage.

The artists and the poets drew inspiration from the pre-colonial items from the objects displayed at the National Museum of Anthropology.

Kislap-Diwa is a brainchild project of National Artist Virgilio Almario, supported by the Office of Senate President Pro Tempore Loren Legarda and the National Museum.

It was also made possible with the help of the NCCA, Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), and the Unyon ng Manunulat sa Pilipinas (UMPIL).

Featured at the National Museum of Anthropology and History Gallery, the exhibit endeavors to showcase the artists’ poems or artworks.

“Katulad ninyo, puno rin ako ng pananabik na matunghayan ang naging bunga ng nakalipas na tatlong buwang pagkakaisa ng dalawang larangan ng sining upang pahintulutan ang pagtatagpo ng kuwento ng ating nakaraan sa kasalukuyan,” shared Legarda.

“Batid nating ang kasaysayan ng ating pagka-Filipino ay nakahabing maigi sa mga artepaktong ito na simbolo ng mayamang kaban ng ating kultura. Ito ay ang mga sagisag ng ating ukwento, ng ating mga tradisyon, at ng ating mga paniniwalang nananatiling buhay sa harap ng napakaraming pagsubok na pumanday sa ating lahi sa mga nagdaang panahon,” she continued. (end)