Establishment of SEA CLLSD in the Philippines as a Category 2 Centre Under the auspices of UNESCO

December 4, 2012

I have the honor to seek approval of Senate Resolution No. 898, under Committee Report No. 482, titled “Resolution Concurring in the Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) concerning the Establishment of a South-East Asian Center for Lifelong Learning for Sustainable Development (SEA CLLSD) in the Republic of the Philippines as a Category 2 Centre under the auspices of UNESCO”.

Read More

2012 Pawikan Festival

November 30, 2012

Pawikan Conservation Center, Morong, Bataan;Ang Pilipinas ay napapaloob sa tinatawag na Coral Triangle na tirahan ng halos pitumpu’t pitong porsyento ng lahat ng coral species sa buong mundo, at higit sa dalawang libong uri ng hayop pandagat. Tunay na pinagpala ang ating bansa dahil sa ating mga likas na yaman.

Read More

Nagkakaisang Kababaihan ng General Trias First Anniversary Celebration

November 15, 2012

General Trias Cultural/Convention Center;Ang papel na ginagampanan ng mga babae sa ating lipunan ay patuloy na nagbabago. Matapos mabigyan ng pagkakataong makapag-aral, ang mga babae ay naging aktibong bahagi na ng puwersang manggagawa, kadalasa’y gumagawa ng trabahong dati’y laan lang para sa mga lalaki.

Read More

ASEAN SMEs Training Workshop

November 12, 2012

Philippine Senate;The focus on SMEs has been growing in recent years, and has even been cited in the Vladivostok Declaration of the Vladivostok APEC Summit 2012 as “a significant driver of development and innovation in the Asia-Pacific region that will improve the quality of economic integration and competitiveness of our economies.”

Read More