Miting de avance speech by Senator Loren Legarda

May 10, 2013

Sa nakalipas na tatlong buwan, akin pong naibahagi sa inyo ang aking mga nagawa at ang aking mga gagawin pa. Andyan na po ang Universal Healthcare Bill. Ang plano ko pong Pantawid Tuition Program. Mga polisiya para sa Ligtas na Barangay. Marami pa pong mga batas ang aking gagawin.
Ito po ang simpleng mensahe ko sa gabing ito, sa ating miting de avance.
Mr. President, noong 1985, pinag-isa ng iyong ina ang oposisyon. Ang mga magkatunggali ay pinagbuklod sa ilalim ng isang […]

Read More

Ika-150 Taong Pag-gunita sa Pagsilang ni Mariano Ponce

March 22, 2013

Isa si Mariano Ponce sa mga bayaning nagpatunay na ang kaalaman ay maaaring maging kasangkapan ng katapangan at kagitingan. Siya ay nagpursige sa kaniyang pag-aaral ng medisina. Kanya ring ipinamalas ang kanyang kahusayan sa pagsusulat upang imulat ang kaisipan ng tao sa mga nangyayari sa ating lipunan. At noong naitatag na ang Unang Republika ng Pilipinas, siya ay patuloy na naglingkod sa bayan.

Read More

Gawad Medalyang Ginto 2013 Bulacan Capitol Gym, Malolos, Bulacan Ika-22 ng Marso 2013

March 22, 2013

Bulacan Capitol Gym, Malolos, Bulacan;Patuloy na nagbabago ang papel na ginagampanan ng mga babae sa ating lipunan. Matapos mabigyan ng pagkakataong makapag-aral, ang mga babae ay naging aktibong bahagi na ng puwersang manggagawa, kadalasa’y gumagawa ng trabahong dati’y laan lang para sa mga lalaki. Marami na ring kababaihan ang pumapasok sa mundo ng pulitika upang mamuno sa kanilang mga komunidad at sa ating bansa.

Read More

Liga ng mga Barangay Night

March 17, 2013

San Fernando City, La Union;Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-imbita sa akin sa gabing ito. Malugod kong binabati ang mga lokal na lider ng San Fernando City na narito ngayong gabi.

Read More

“Kababaihan Para sa Katarungan at Kalikasan”

March 7, 2013

Oriental Hotel, Palo, Leyte;I wish to thank the officers and members of the Philippine Women Judges Association for inviting me to speak about the environment, which is now greatly affected by the changing climate that we are experiencing.

Read More