Ika-125 Anibersayo ng Pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas

January 24, 2024

Mensahe ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda
Ika-25 Anibersayo ng Pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas
January 24, 2024
Isang makasaysayang araw sa ating lahat!
Ginoong Pangulo,
Kahapon lamang ay nagsama-sama ang ilan sa atin sa simbahan ng Barasoain, ang simbolo ng pagbabago. Ang mga kaganapan sa makasaysayang simbahan sa lungsod ng Malolos—ang pagpupulong ng Unang Kongreso ng Pilipinas, ang pagbalangkas sa Konstitusyon ng Malolos, at ang pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas—ay mga hudyat ng panibagong simulain tungo sa layunin […]

Read More

Message: Pinyapel Special Setting

January 22, 2024

Message of Senate President Pro Tempore Loren Legarda
Pinyapel Special Setting
January 22, 2024 | 2:00 PM |Senate of the Philippines
My fellow leaders and public servants, a pleasant afternoon. This exhibition is not merely a display but a living testament to our collective journey towards sustainable and innovative development.
The Pinyapel initiative, spearheaded by the Design Center of the Philippines, stands out as an example of our commitment to sustainable and circular design principles. By ingeniously repurposing agricultural waste, Pinyapel showcases […]

Read More