Opening Statement of Senate President Pro Tempore Loren Legarda: Committee on Culture and the Arts

January 10, 2023

OPENING STATEMENT
Senate President Pro Tempore Loren B. Legarda
Committee on Culture and the Arts
Senator G.T. Pecson Room and via Cisco Webex
10 January 2023, 10:30 A.M.
 
Isang luntiang umaga po sa ating lahat!
Kulturang Pilipino – isang konsepto na paulit-ulit na hinuhubog at binubuo; isang aspeto ng ating pagkakakilanlan na buhay at ating inaalagaan.
Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating relihiyon, kasarian, etnisidad, at uring panlipunan, naniniwala ako na mayroon tayong karaniwang istorya na nagpapahiwatig kung sino tayo bilang tao, at bilang nasyon.
I believe that […]

Read More

Message of Senate President Pro Tempore Loren Legarda: Panunumpa ni Victorino Mapa Manalo bilang Ika-14 na Tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining

January 4, 2023

Message of Senate President Pro Tempore Loren Legarda
Panunumpa ni Victorino Mapa Manalo
Ika-14 na Tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
Ballroom ng Tanghalang Metropolitan, Ermita, Lungsod ng Maynila
December 29, 2022 | 10:00 AM
 
Warmest greetings to the ladies and gentlemen of the National Commission for Culture and the Arts, especially to its outgoing Chairperson Rene Escalante and incoming Chairperson Ino Manalo. It is an honor to be with you today as a guest of this prestigious Commission, which continues […]

Read More