Miting de avance speech by Senator Loren Legarda

May 10, 2013

Sa nakalipas na tatlong buwan, akin pong naibahagi sa inyo ang aking mga nagawa at ang aking mga gagawin pa. Andyan na po ang Universal Healthcare Bill. Ang plano ko pong Pantawid Tuition Program. Mga polisiya para sa Ligtas na Barangay. Marami pa pong mga batas ang aking gagawin.
Ito po ang simpleng mensahe ko sa gabing ito, sa ating miting de avance.
Mr. President, noong 1985, pinag-isa ng iyong ina ang oposisyon. Ang mga magkatunggali ay pinagbuklod sa ilalim ng isang […]

Read More